Guangzhou Zhenwei International Exhibition Co., Ltd

Address: 403, No. 2433 Qi Sheng Exhibition Industry Area, Xin Gangdong Road, Hai Zhu District, Guangzhou.
Tel:+86-20-83953301 Fax:+86-20-83953200

Contact: Dannie Lai

Mobile: +86 137 5188 9542

Tel: +86-20-8395 3283      

Fax: +86-20-8395 3200

E-mail: ldn@zhenweiexpo.com